منوی اصلی
پورتال غزاله
 • سه شنبه 31 فروردین 1395 01:18 ق.ظ نظرات ()
  در بقچه ام شکوفه و باران گذاشتم

  امروز صبــح  سر به بیابان گذاشتم

  بی خود به انتظار جنونم نشسته ای

  در راه عقـل  چند  نگهبــان گذاشتم

  گفتی که دوستت...ننوشتی نداشتی

  این حرف کهنـه را سر هذیان گذاشتم

  عمری که سوخت پای دلت قابلی نداشت!

  هر چند  من  برای  تو  از  جان  گذاشتم

  من مادری فقیرم و فرزند خویش را

  با درد  نان  کنار  خیابان  گذاشتم

  حرفی که نیست، میروم از خانه ات ،بیا!

  این هــم کلید!  داخل گلدان گذاشتم!

  ------------------------------------------

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • سه شنبه 31 فروردین 1395 01:18 ق.ظ نظرات ()
  پیراهن خیس ابر تن پوش من است

  صد باغ تبر خورده در آغوش من است

  این زندگی کبود – این تلخ بنفش

  زخمی است که سالهاست بر دوش من است

  ***
  با جمله ی ر ندان جهان همکیشم

  خیام ترانه های پر تشویشم

  انگار شراب از آسمان می بارد

  وقتی که به چشمان تو می اندیشم

  ***
  امشب دلم از آمدنت سر شار است

  فانوس به دست کوچه ی دیدار است

  آن گونه تورا در انتظارم که اگر

  این چشم بخوابد آن یکی بیدار است

  ***
  یک عمر به هر بهانه زخمم می زد

  با خنجر و تازیانه زخمم می زد

  یک سو غم دوست بود و یک سو غم نان

  با تیغ دو دم زمانه زخمم می زد

  ***

  آئینه ی باورم مرا خنجر زد

  آن نیمه ی دیگرم مرا خنجر زد

  تاریخ هزار دیده هابیل گریست

  وقتی که برادرم مرا خنجر زد

   

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • سه شنبه 31 فروردین 1395 01:17 ق.ظ نظرات ()
  لبخند مرا بس بود آغوش لهم می کرد

  آن بوسه مرا میکشت لب منهدمم می کرد

  آن بوسه و آن آغوش قتاله و مقتل بود

  در سیر مرا کشتن این پرده اول بود

  هرکس غم خود را داشت هر کس سر کارش ماند

  من نشئه ی زخمی که یک شهر خمارش ماند

  یا کنج قفس یا مرگ این بخت کبوتر هاست

  دنیا پل باریکی بین بد و بدترهاست

  ای بر پدرت دنیا آن باغ جوانم کو

  دریاچه ی آرامم کوه هیجانم کو

  بر آینه ی خانه جای کف دستم نیست

  آن پنجره ای را که با توپ شکستم نیست

  پشتم به پدر گرم و دنیا خود مادر بود

  تنها خطر ممکن اطراف سماور بود

  از معرکه ها دور و در مهلکه ها ایمن

  یک ذهن هزار آیا از چیستی آبستن

  یک هستی سردستی در بود و عدم بودم

  گور پدر دنیا مشغول خودم بودم

  هر طور دلم میخواست آینده جلو می رفت

  هر شعبده ای دستش رو میشد و لو می رفت

  صد مرتبه می کشتند یک بار نمی مردم

  حالم که به هم میریخت جز حرص نمی خوردم

  آینده ی خیلی دور ماضیِ بعیدی بود

  پشت در آرامش طوفان شدیدی بود

  آن خاطره های خشک در متن عطش مانده

  آن نیمه ی پر رنگم در کودکیش مانده

  اما من امروزی کابوس پر از خواب است

  تکلیف شب و روزم با دکتر اعصاب است

  نفرین کدام احساس خون کرد جهانم را

  با جهد چه جادویی بستند دهانم را

  من مرد شدم وقتی زن از بدنش سر رفت

  وقتی دو بغل مهتاب از پیرهنش سر رفت

  اندازه اندوهم اندازه دفتر نیست

  شرح دو جهان خواهش در شعر مبسر نیست

  یک چشم پر از اشک و چشم دگرم خون است

  وضعیت امروزم آینده ی مجنون است

  سر باز نکن ای اشک از جاذبه دوری کن

  ای بغض پر از عصیان این بار صبوری کن

  من اشک نخواهم ریخت این بغض خدادادی ست

  عادت به خودم دارم افسردگی م عادی ست

  پس عشق به حرف آمد ساعت دهنش را بست

  تقویم به دست خویش بند کفنش را بست

  او مرده ی کشتن بود ابزار فراهم کرد

  حوای هزاران سیب قصد منِ آدم کرد

  لبخند مرا بس بود آغوش لهم می کرد

  آن بوسه مرا میکشت لب منهدمم می کرد

  آن بوسه و آن آغوش قتاله و مقتل بود

  در سیر مرا کشتن این پرده اول بود

  تنها سر من بین این ولوله پایین است

  با من همه غمگینند تا طالع من این است

  در پیچ و خم گله یک بار تو را دبدم

  بین دو خیابان گرگ هی چشم چرانیدم

  محض دو قدم با تو از مدرسه در رفتم

  چشمت به عروسک بود تا جیب پدر رفتم

  این خاصیت عشق است باید بلدت باشم

  سخت است ولی باید در جذر و مدت باشم

  هر چند که بی لنگر هر چند که بی فانوس

  حکم آنچه تو فرمایی ای خانوم اقیانوس

  کشتی و گذر کردی دستان دعا پشتت

  بر گود گلویم ماند جا پای هر انگشتت

  از قافله جا ماندم تا همقدمت باشم

  تا در طبق تقسیم راضی به کمت باشم

  آفت که به جانم زد کشتم همه گندم شد

  سهم کم من از سیب نان شب مردم شد

  ای بر پدرت دنیا آهسته چه ها کردی

  بین من و دیروزم مغلوبه به پا کردی

  حالا پدرم غمگین مادر که خود آزار است

  تنهایی بی رحمم زیر سر خودکار است

  هر شعر که چاقیدم از وزن خودم کم شد

  از خانه به ویرانه از خانه به ویرانه

  از خانه به ویرانه تکرارسلوکم شد

  زیر قدمت بانو دل ریخته ام برگرد

  از طاق هزاران ماه آویخته ام برگرد

  هرچیز بجز اسمت از حافظه ام تف شد

  تا حال مرا دیدند سیگار تعارف شد

  گیجی نخ اول خون سرفه ی آخر شد

  خودکار غزل رو کرد لب زهر مکرر شد

  گیجی نخ دوم بستر به زبان امد

  هر بالش هرجایی یک دسته کبوتر شد

  گیجی نخ سوم دل شور برش می داشت

  کوتاهی هر سیگار با عمر برابر شد

  گیجی نخ بعدی در آینه چین افتاد

  روحی که کنارم بود هذیان مصور شد

  در ثانیه ای مجبور نبض از تک و تا افتاد

  اینگونه مقدر بود اینگونه مقرر شد

  ما حاصل من با توست قانون ضمیر این است

  دنیای شکستن هاست ما جمع مکسر شد

  سیگار پس از سیگار کبریت پس از کبریت

  روح از ریه ام دل کند در متن شناور شد

  فرقی که نخواهد کرد در مردن من

  تنها با آن گره ابرو مردن علنی تر شد

  یک گام دگر مانده در معرض تابوتم

  کبریت بکش بانو من بشکه باروتم

  هر کس غم خود را داشت هر کس سر کارش ماند

  من نشئه ی زخمی که یک شهر خمارش ماند

  چیزی که شکستم داد خمیازه ی مردم بود

  ای اطلس خواب آلود این پرده دوم بود

  هر چند تو تا بودی خون ریختنی تر بود

  از خواهر مغمومم سیگار تنی تر بود

  هر چند تو تا بودی هر روز جهنم بود

  این جنگ ملال آور بر عشق مقدم بود

  هر چند تو تا بودی ساعت خفقان بود و

  حیرت به زبان بود و دستم به دهان بود و

  چشمم به جهان بود و بختک به شبم آمد

  روزم سرطان بود و جانم به لبم آمد

  هر چند تو تا بودی دل در قدحش غم داشت

  خوب است که برگشتی این شعر جنون کم داشت

  ای پیکر آتش زن بر پیکره ی مردان

  ای سقف مخدرها جادوی روانگردان

  ای منظره ی دوزخ در آینه ای مخدوش

  آغاز تباهی ها در عاقبت آغوش

  ای گاف گناه ای عشق بانوی بنی عصیان

  ای گندم قبل از کِشت ای کودکی شیطان

  ای دردسر کشدار ای حادثه ی ممتد

  ای فاجعه ی حتمی قطعیت صد در صد

  ای پیچ و خم مایوس دالان دو سر بسته

  بیچارگی سیگار در مسلخ هر بسته

  ای آیه ی تنهایی ای سوره مایوسم

  هر قدر خدا باشی من دست نمی بوسم

  ای عشق پدر نامرد سر سلسله ی اوباش

  این دم دم آخر را اینبار به حرفم باش

  دندان به جگر بگذار یک گام دگر باقی ست

  این ظرف هلاهل را یک جام دگر باقی ست

  دندان به جگربگذار ته مانده ی من مانده

  از مثنوی بودن یک بیت دهن مانده

  دنیا کمکم کرده است از جمع کمم کرده است

  بی حاصل و بی مقدار یک صفر پس از اعشار

  یک هیچ عذاب آور آینده ی خواب آور

  لیوان پر از خالی دلخوش به خوش اقبالی

  راضی به اگر، شاید، هر چیز که پیش آید

  سرگرم سرابی دور در جبر جهان مجبور

  لبخندی اگر پیداست از عقده گشایی هاست

  ما هر دو پر از دردیم صدبار غلط کردیم

  ما هر دو خطاکاریم سرگیجه ی تکراریم

  من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه

  دلداده و دلگیرم حیف است نمی میرم

  ای مادر دلتنگم دلبازترین تابوت

  دروازه ی از ناسوت تا شعشعه ی لاهوت

  بعد از تو کسی آمد اشکی به میان انداخت

  آن خانم اقیانوس کابوس به جان انداخت

  ای پیچ و خم کارون تا بند کمربندت

  آبستن از طغیان الوند و دماوندت

  جانم به  دو دست توست آماده اعجازم

  باید من و شعرم را در آب بیاندازم

  دردی که به دوشم ماند از کوه سبک تر نیست

  این پرده ی آخر بود اما غم آخر نیست

  دستان دلم بالاست تسلیم دو خط شعرم

  هر آنچه که بودم هیچ، اینبار فقط شعرم

  ----

   دانلود دکلمه شعر " صحنه " با صدای علیرضا آذر

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • سه شنبه 31 فروردین 1395 01:16 ق.ظ نظرات ()
  نوشتم اول خط بسمه‌ تعالی سر

  بلندمرتبه پیکر، بلندبالا سر

  فقط به تربت اعلات سجده خواهم کرد

  که بنده ی تو نخواهد گذاشت هرجا سر

  قسم به معنی «لا یمکن الفرار از عشق»

  که پر شده است جهان از حسین سرتاسر

  نگاه کن به زمین! ما رایت الا تن

  به آسمان بنگر! ما رایت الا سر

  سری که گفت من از اشتیاق لبریزم

  به سرسرای خداوند می‌روم با سر

  هرآنچه رنگ تعلق، مباد بر بدنم

  مباد جامه، مبادا کفن، مبادا سر

  همان سری که یَُحّب الجمال محوش بود

  جمیل بود جمیلا بدن جمیلا سر

  سری که با خودش آورد بهترین‌ها را

  که یک به یک همه بودند سروران را سر

  زهیر گفت حسینا! بخواه از ما جا

  حبیب گفت حبیبا! بگیر از ما سر

  سپس به معرکه عبّاس «اجننی» گویان

  درید پیرهن از شوق و زد به صحرا سر

  بنازم ام وهب را به پاره ی تن گفت:

  برو به معرکه با سر ولی میا با سر

  خوشا به حال غلامش، به آرزوش رسید

  گذاشت لحظه ی آخر به پای مولا سر

  در این قصیده ولی آنکه حسن مطلع شد

  همان سری است که برده برای لیلا سر

  سری  که احمد و محمود بود سر تا پا

  همان سری که خداوند بود پا تا سر

  پسر به کوری چشمان فتنه کاری کرد

  پر از علی شود آغوش دشت، سرتاسر

  امام غرق به خون بود و زیر لب می‌گفت:

  به پیشگاه تو آورده‌ام خدایا سر

  میان خاک کلام خدا مقطعه شد

  میان خاک الف لام میم طاها سر

  حروف اطهر قرآن و نعل تازه ی اسب

  چه خوب شد که نبوده است بر بدن‌ها سر

  تنش به معرکه سرگرم فضل و بخشش بود

  به هر که هرچه دلش خواست داد، حتی سر

  نبرد تن به تن آفتاب و پیکر او

  ادامه داشت ادامه سه روز ...اما سر -

  جدا شده است و سر از نیزه‌ها درآورده است

  جدا شده است و نیفتاده است از پا سر

  صدای آیه ی کهف الرقیم می‌آید

  بخوان! بخوان و مرا زنده کن مسیحا سر

  بسوزد آن همه مسجد، بمیرد آن اسلام

  که آفتاب درآورد از کلیسا سر

  چه قدر زخم که با یک نسیم وا می‌شد

  نسیم آمد و بر نیزه شد شکوفا سر

  عقیله غصه و درد و گلایه را به که گفت

  به چوب، چوب‌ محمل؛ نه با زبان، با سر

  دلم هوای حرم کرده است می‌دانی

  دلم هوای دو رکعت نماز بالا سر

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • سه شنبه 31 فروردین 1395 01:14 ق.ظ نظرات ()
  هیـچ هم زیبا نبودی، من تو را زیبا کشیدم

  بی جهت اغراق کردم، دلبر و رعنا کشیدم

  از "لئوناردو داوینچی" عذرخواهی می کنم که

  این همه عکس ِ تو را مثل ِ "مونالیزا" کشیدم

  تو نمی دانستی اصلن "شهرزاد" ِ قصه ها چیست

  من هــزار و یک شب از مـــوهای ِ تو یلدا کشیدم

  دلخوش ِ نیلوفری در گوشه ی ِ مرداب بودی

  من تو را مهتـاب گون تا آسمان بالا کشیدم

  نه عسل، گس بود طعم ِ بوسه هایی که ندادی

  من چـه احمق خانه ات را قصر ِ کندوها کشیدم

  چشم ِ تو معمولی اما من میان ِ شعرهایم

  زورقی  با  پلک ِ  پارو  در  دل ِ  دریا کشیدم

  من چه بی انصاف بودم با ترازوی ِ دلم که

  تار ِ مویت را برابر با همــه دنیــا کشیدم

  با چه رویــی بعد از این شعر ِ "نظامی" را بخوانم

  بس که "مجنون" بودم و بیخود تو را "لیلا" کشیدم

  مرغ ماهی خوار ِ بدترکیب! جوجه اردک ِ زشت!

  باورت شد که تو را شهزاده ی ِ قوها کشیدم؟

  دختــری زیباتر از تــو بعد از این بر می گزینم

  دختری کـــه ناز ِ او را از همین حالا کشیدم

  بعد از این خوش باش با او، میروم از خاطراتت

  خاطرت  آســوده باشد  از خیالت  پا کشیدم

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • سه شنبه 31 فروردین 1395 01:14 ق.ظ نظرات ()
  با این همه رقاصه در دربار امشب رقص تو باید باب میل شاه باشد

  ای دختــر قاجار، من طاقت ندارم رقصت بلند و دامنت کوتـاه باشد

  خلخال در پا کرده ای یا شور بر پا؟ پیچیده عطر گیسویت در قصر حالا

  مثل خوره این ترس افتاده به جانم پایان مجلس شاه خاطرخواه باشد

  می چرخی و آئینه های سقف در من، می ایستی، آئینه های سقف در تو

  اینکه چه ها آئینــه در آئینـــه دیدم بهتــــر فقــط  بینی  و  بین  الله  باشد

  از رقصت احساس شعف دارند آن ها ، دور تو جام می به کف دارند آن ها

  سربازها  دالان  برایت  باز  کردند  تا  پیش  پای  تو  فقط  یک  راه  باشد

  یک چرخ کامل می زنی، سرباز اول... یک چرخ کامل می زنی، سرباز آخر...

  انگار پشت نرده ها باشی  و  این  سو  تصویر  تو  گاهی  نباشد گاه باشد

  حالا از این جا مات می بینم تنت را، حالا نمی بینم از این جا دامنت را

  حالا تــو با یک مرد گـرم رقص هستی از دور پیدا نیست، شاید شاه...

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • سه شنبه 31 فروردین 1395 01:13 ق.ظ نظرات ()
  پشت این پنجره باران قشنگی ست گلم
   
  حال من حال پریشان قشنگی ست گلم
   
  قبل از آنی که بیایی چه کـــویری بودم ...
   
  زندگی با تو چه گلدان قشنگی ست گلم
   
  سرنوشت من و تو روز ازل تعیین شد ...
   
  فال ما داخل فنجان قشنگی ست گلم
   
  نوحم از لطف تو بانو ... که تمام عمـــــــرم :
   
  (( راه رفتن توی ‌دالان قشنگی )) ست گلم
   
  من لامذهب بی دین به تــــــــــو ایمان دارم
   
  خیلی این کفر من ایمان قشنگی ست گلم
   
  حاضــــــــــرم بندهء چشمان سیاهت باشم
   
  توی چشمان تو شیطان قشنگی ست گلم
   
  یوسفم ! بوی تو کافی ست مرا ... این دنیا ...
   
  با حضور تو چه کنعان قشنگی ست گلــــــم
  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • سه شنبه 31 فروردین 1395 01:13 ق.ظ نظرات ()
  هوایِ داغ ِ بندر کُش
  دوباره رقص پارو ها
  به لَنگر می کِشَم دندان !
  کِنار لَنج و جاشو ها
   
  کِنار دست ِ این شاعر
  به قصد دلبری بنشین
  من و تو؛ تووی لنگرگاه
  بدون ِ روسری بنشین
   
  کلاغ قصه سَر در گُم
  دوباره اول ِ دفتر
  دو تا انسانِ معمولی
  تو از تهران ، من از بندر
   
  جنوبِ داغ ِ من، با تو
  شمال ِ خوبِ تو، با من
  دو تا سگ بسته ای،وحشی
  به چشمانت بگو لطفا"!
   
  حضورت  گوشه ی بیداد
  روایت های تصویری
  به دست فتنه می افتم
  در آغوشم که می گیری
   
  چه حالی می کُنم وقتی
  پُر از آشوب و بیدادی
  به ویران کَردَنَم بنشین
  چقدر ای عشق، خردادی !
   
  دروغ ِ مَرد ِ شاعر را
  تو باید خوب بشناسی
  تنت،جمهوریِ مطلق
  لبت،اصلِ دموکراسی
   
  سیاسی می شَوم این بار
  به استبداد،بدبینم
  بدونِ طرح ِ توجیهی
  تو را اینطور می بینم
   
  تَب ِ دیکتاتوری داری
  خود ِ پینوشه در شیلی
  دلیل ِ اتفاقات ِ
  شروع ِ جنگ ِ تحمیلی
   
  مخالف بودنم،حتمی ست
  به نوعی،بنده،چپ/کوکم
  من از این بندر ِ آرام
  به تهران ِ تو، مشکوکم
   
  تو حزب الله لبنانی
   وَ چشمان ِ تو بیروت ست
  تمام پاچه گیری ها
  به سگ های تو مربوط ست!
   
  به ثبت ِ رسمی ِ محضر
  تو قطعا"،معتبر هستی
  فلسطین تو خواهم شد
  اگر،اشغالگر هستی!
   
  تو مثل فتح ِ خرمشهر
  به دست ِ بوسه ای پنهان
  تویی خوشحالی ِ بعد از
  شکست ِ حصر ِ آبادان
   
  هوایِ داغ ِ بندر کُش
  تو با من، تووی لنگرگاه
  شروع ِ فتنه ای تازه
  از آغوش ِ تو، بسم الله


  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • سه شنبه 31 فروردین 1395 01:12 ق.ظ نظرات ()
  حالا که خیال است نباشد بهتر

  پرواز محــال  است  نباشد بهتر

  ازحال پرندگان زخمـی پیداست

  بالی که وبال است نباشد بهتر !

  ----------------------------

  گرد از سر و روی کاروانها پیداست

  دلواپسی  شگفت جانها پیداست

  هروقت که رفتن از سر ناچاریست

  اندوه  سفر  از چمدانها پیداست !

  ------------------------------

  با عشق اگرچه سوی هم آمده ایم

  بغضیم کــه در گلـــوی هم آمده ایم

  ما چون دو قطار روی یک ریل ولی

  افسوس که روبروی هم آمده ایم !

  -----------------------------

  هرکس که تو را دید پر از عصیان شد

  سهمش  فقط  آوارگی  و تاوان شد

  بیچاره نسیم راه خود را می رفت

  پیچید میان زلف تــو طوفان شد !
  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • سه شنبه 31 فروردین 1395 01:11 ق.ظ نظرات ()
  غزل چشمت غزل مویت غزل لبهات بانو جان

  خدا رحـمش بیاید بر مخاطب هات بانــو جان

  نگاهت  منتقدها  را  حسابـی  بـی زبان  کرده

  و شاعرهای سر در گم که در شب هات بانو جان

  غنایی راه رفتن ها؛حماسی عشوه کردن ها

  چه می چسبد برای ما  مجرب هات بانو جان

  تبــم  تند است و هذیانم مفاعیلن مفاعیلن

  دعا کن قسمتم باشد تو و تب هات بانو جان

  *

  رسیدم روی این بیتی که عمرش یازده قرن است

  و می پرسم  به شکلی که مودب هات بانو جان:

  تو  مرصاد العبـادی  یا  فـروغ کشف الاسراری

  که رندی می گذارد سر به مکتب هات بانو جان؟

  تو لامذهب ترین شعری که خیییییلی دوستش دارم

  به می سجاده رنگیـن شد و  شد لب هات بانو جان

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • سه شنبه 31 فروردین 1395 01:10 ق.ظ نظرات ()
  تهران من از تو هیچ نمی خواهم،جز تکه پاره های گریبانم

  نوستـالژیای  مـرگ  مکرر  را  تزریق  کـن  دوباره  پریشانم

  تهران دلت همیشه غبارآلود، رویای سنگ خیز تو وهم آلود

  پهلوی پهنه های  تو خون آلود،  پس یا بمیر  یا که بمیرانم

  من زخمی از توام تو چرا زخمی؟ابرو شکسته خسته پر از اخمی

  ای پایتخت بخت  چه سرسختی؟!  انکار کن بگـــو که نمی دانم

  امّ القرای غربتی و دیزی، ای باغ دشنه! باغچه ی تیزی!

  گور اقاقی و ون و تبریــزی، حالا  تو را چگونه بترسانم؟

  ای سرزمین آدمک و مردک ، الّاکلنگ دوز و کلک بی شک

  چـاه درک مخازن نارنجــک ، فندک بزن  بسوز و بسوزانم

  شمس العماره های پر از ماری، دیو آشیان بی در و دیواری

  سردابی از جنازه و مرداری،از عشق های بی سرو سامانم

  ای شهر شحنه خیز چه مشکوکی،چه کافه های خلوت متروکی

  گردوی  سرنوشت  چرا  پوکی؟ _ از  روز  و  روزگار  گریزانم

  ده ماه سال عاطلی و تعطیل،  قانون تو قواعد هردمبیل

  ای جنگل زنان و صف و زنبیل، هم میهنان مرد پشیمانم

  قاجار غرق سور و سرورت کرد،صاحب قران تنور بلورت کرد

  دارالفنون قرین غرورت کرد،در فکر پیش از این و پس از آنم

  مشروطه شهر شعر و شعورت کرد،شاهی دوباره از همه دورت کرد

  تا کودتا کــه زنده بگورت کرد، خون می خورم هر آینــه می خوانم

  دیدی که دختر لر از اینجا رفت،حتی امیر دلخور از اینجا رفت

  دل نیز با دل پر از اینجا رفت،من دل شکسته ام که نمی مانم

  شریان فاضلاب ترین هایی،شن زاری از سراب ترین هایی

  ویران تر از خراب ترین هایی، من روح رودهای خروشانم

  هرشنبه  سوری  تو  پر  از  کوری، مامــورهای خنگ به مزدوری

  با لحن خشک و جمله ی دستوری،اما به من چه من نه مسلمانم

  قحطی زد و دیار دمشقم سوخت، خانه به خانه لانه ی عشقم سوخت

  در پلک خود کفن شد و از غم سوخت،هر دختری که شد دل و شد جانم

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • سه شنبه 31 فروردین 1395 01:10 ق.ظ نظرات ()
  دو صندلــی قرینه،  میـز، هوای شرجــی، مه، باران

  و این نشست غم انگیزی ست كنار ساحل هرمزگان

  كه تو نشسته ای و عمدا به كیف چرم خودت مشغول

  كمی  نه  دورتر  از كیفت  نشسته اند  دو  تا  فنجان

  یكی  برای  خودم  از  آن  نگاه  ارمنی ات  ودكا

  یكی برای شما قهوه ،چه فرق می كند این یا آن؟

  _شما از این كه نمی نوشید ؟ _نخیر حضرت آقا ! من ؟

  _چقدر مضحک و بی ربط است سوال های من از ایشان

  نگاه مخفـی او در من،  نگاه  ممتد  من در او

  سكوت ردٌو بدل می شد در این دیالوگ بی پایان

  []

  چه می شد آه اگر دستش به دست من بخورد، حتی

  خراش  ناخن  او  می شد  بهانه ای كه به هر عنوان

  بگیرم  و  بجوم  او  را  چنان  پلنگ  كه  آهو را

  محاصره كنمش در خود بگیرمش به سر دندان

  كشان كشان  ببرم او را میان  شهر  بیاندازم

  ببندمش به درختی خشک درست در وسط میدان

  دو گوشواره ی گوشش را به شاخه هاش بیاویزم

  و دكمه دكمه بگیرم  پوست  از آن گلابی آویزان

  ....

  به خود می آیم و می بینم كه از مربع قبل از این

  زبان  و  نحو  غزل  برگشت  و  از  گلابی  آویزان

  به بعد هرچه كه می خواهم نمی شود كه ملاقاتی

  دوباره  راه  بیاندازم  كنار  ساحل  هرمزگان

  []

  دو صندلی قرینه، میز، هوای شرجی و شاعر كه

  بدون خانم پشت میز نشسته است در این باران

  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • سه شنبه 31 فروردین 1395 01:09 ق.ظ نظرات ()
  عشوه کن! اعجاز را در سحر و جادویت بریز

  زخمــی ام کن! شوکران در نوشدارویت بریز

  نوزده سال است در من لشکری مبهوت توست

  پس  فنون  رزم  را  در  طرح  ابرویت  بریز

  میرعمادی را دچار خط لب هایت کن و

  راز نستعلیق  را  در  پیچش مویت بریز

  گیسوانت را پریشان کن میان شعرهام

  قرن ها شعر دری از لای گیسویت بریز

  جنگل بیچاره در پای غرورت سوخت...شیر!

  پس  غرورت  را  به  پای  بچه  آهویت  بریز


  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • سه شنبه 31 فروردین 1395 01:09 ق.ظ نظرات ()
  گیسوانت زیر باران،  عطــر گندم‌زار... فکــرش را بکن!

  با تو آدم مست باشد، تا سحر بیدار... فکرش را بکن!

  در تراس خانه رویارو شوی  با عشق بعـد از سال‌ها

  بوسه و گریه، شکوه لحظه‌ی دیدار... فکرش را بکن!

  سایه‌ها در هم گــره،  نور ملایـــم،  استکان مشترک

  خنده خنده پر شود خالی شود هربار... فکرش را بکن!

  ابـــر باشم تا کـــه ماه نقـــره‌ای را در تنــم پنهــان کنم

  دوست دارد دورِ هر گنجی بچرخد مار... فکرش را بکن!

  خانه‌ی خشتی، قدیمی، قل قل قلیان، گرامافون، قمر

  تکیـه بر پشتــی زده یار و صدای تار... فکرش را بکن!

  از سمــاور  دست‌هایت  چای و  از ایوان  لبانت قند را...

  بعد هم سیگار و هی سیگار و هی سیگار... فکرش را بکن!

  اضطراب زنگ، رفتم وا کنم در را، کـــه پرتم می‌کنند

  سایه‌ها در تونلی باریک و سرد و تار... فکرش را بکن!

  ناگهان دیوانه‌خانه... ــ  وَ پرستاری که شکل تو نبود

  قرص‌ها گفتند: دست از خاطرش بردار! فکرش را نکن!
  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • سه شنبه 31 فروردین 1395 01:08 ق.ظ نظرات ()
  لب های پر تلاطم تو لحظه ی سکوت

  مثلِ دو کشتی اند که لنگر گرفته اند

  جادوگران مصری و مرتاض های هند

  آنسوی پلک های تو سنگر گرفته اند
            

  از خونِ عاشقان زده سر لاله های گوش

  افتاده گیسوان سیاه تو روی دوش

  هر لحظه در تشنج و هر لحظه در خروش

  چون خواهران که سوگ برادر گرفته اند
   

  خون بهار هستیُ نبضت مقدس است

  در خاک تیره جنبش سبزت مقدس است

  گل ها به اعتقاد تو گردن کشیده اند

  قوها به امتداد تنت پر گرفته اند

   

  مردِ توام، زنانگی ات را به من بده

  تشویشهای خانگی ات را به من بده

  کابوسِ بی ترانگی ات را به من بده

  این واژه ها صدای تو را سر گرفته اند
   

  زیباییت مقدمه ی آفرینش است

  هر شعر کودکِ من و لبخند های توست

  برگرد از بهشت دروغی که ساختی

  این بچه ها بهانه ی مادر گرفته اند
  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
تعداد صفحات : 28 1 2 3 4 5 6 7 ...
http://sarabizarro.gq/
http://tourisminsumenep.gq/
http://beautysalonproduct.gq/
http://naturalskincarecosmeticsproducts.gq/
http://skincarecosmeticproducts.gq/
http://onlinehealthbeautycareproducts.gq/
http://beautyproductskinhealth.gq/
http://livingroomsdecorating.gq/
http://theonlineshoppingchannel.gq/
http://gamesandandroidsoftware.gq/
http://shoppingonlinelingerie.gq/
http://onlineshoppingbusinessplan.gq/
http://thebestflooringamerica.gq/
http://vehicletechnologieselectrical.gq/
http://autoelectricalsystems.gq/
http://signatureprioritybanking.gq/
http://desigsfurniturehome.gq/
http://bankingpromotionscreditcards.gq/
http://peoplewithbadcreditsolution.gq/
http://personalloancreditcards.gq/
http://europeaninvestmentbank.gq/
http://thewallsofstpaul.gq/
http://thebestformfinsurancesolutions.gq/
http://realestateandsecurityhome.gq/
http://healthforwomenandtips.gq/
http://menshealthandtips.gq/
http://childhealthdefinition.gq/
http://newsdesignrealestate.gq/
http://homeforsaleandrent.gq/
http://newsrealestatelicense.gq/
http://propertyandhomes.gq/
http://financialandinformation.gq/
http://personalfinancialservices.gq/
http://commercialcarinsurancequote.gq/
http://autorepairbusiness.gq/
http://businesspartsauto.gq/
http://businessautocar.gq/
http://smarthomeinspiration.gq/
http://resortandrestaurant.gq/
http://businessideasplan.gq/
http://praguecitygolf.cf/
http://ourbreathingpla.cf/
http://dancetronauts.cf/
http://toscoquattro.cf/
http://leadgenerator.cf/
http://daweef.cf/
http://busentmgmt.cf/
http://thompsonlawfirm.cf/
http://fibercollege.cf/
http://antikfloors.cf/
http://exponentialsoft.cf/
http://ohioansforworkerfreedom.cf/
http://couplesgroup.cf/
http://newworkout.cf/
http://gas-bg.cf/
http://mtmsal.cf/
http://rainbeaus.cf/
http://isns2011.cf/
http://macautocouture.cf/
http://indexmarket.cf/
http://greeningpublichousing.cf/
http://evendesign.cf/
http://webnelly.cf/
http://hotelsalzberg.cf/
http://mettascents.cf/
http://accunon.cf/
http://hfsww.cf/
http://entomopharm.cf/
http://delcan.cf/
http://centralasiacommerce.cf/
http://unitedhorsemansfront.cf/

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic